Grafický dizajn a tlač, logo, internetové stránky.

Logo a produktové značky

Potrebujete vytvoriť nové logo?

Naša snaha pri návrhu a tvorbe loga alebo značky smeruje k tomu, aby vzniknuté riešenie bolo čo najefektívnejšie a vizuálne čo najjednoduchšie. To zaručuje jeho ľahké zapamätanie a identifikáciu v celom spektre médií – web, tlačoviny, reklamné predmety...
Snažíme sa o to, aby každé vzniknuté logo bolo jedinečné a malo svoj osobitý štýl. Pri tvorbe nového loga, alebo redizajnu už existujúceho, vychádzame zo špecifikácie zadania, ktoré je založené na vašich požiadavkách.
 
Čo si u nás môžete objednať?

  • vytvorenie loga, produktovej značky
  • redizajn loga
  • vektorizácia existujúceho loga
  • dizajn manuál k logu

partneri